ตั้งเว็บเป็นหน้าแรก : หน้าแรก : กระดานข่าว : สมุดเยี่ยมชม : ดาวน์โหลด : ราคาสินค้าเกษตร : ตรวจสอบเงินเดือน : สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการ จนท.: ค้นหา!!
??????????????????? ???????????????????????????????? ???????????? ?????????? ?????????????????? ?????????
 
นางอรสา  ไชยมนตรี
รักษาราชการในตำแหน่ง
เกษตรอำเภอเรณูนคร
 
หน้าแรก
ประวัติหน่วยงาน
พันธกิจ/วิสัยทัศน์
ข้อมูลอำเภอเรณูนคร
ประวัติอำเภอเรณูนคร
ข้อมูลตำบลในเขต
ข้อมูลเพื่อการเกษตร
กลุ่มอาชีพ/สินค้า
กระดานข่าว
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
ห้องสมุดความรู้การเกษตร
เกี่ยวกับเรา
ผู้ดูแลระบบ
รกร‹ร…รจยงร รƒร•ร‚ยนรƒร™รฉยกร…ร˜รจรรกรรจยบรฉร’ยนร ยกร‰ยตรƒยกรƒ รร“ร ร€รร รƒยณร™ยนยครƒ
รกยผยนยปยฎร”ยบร‘ยตร”ยงร’ยนร‹ยนรจร‡ร‚ยงร’ยน57
รกยผยนยกร’รƒรฃยชรฉยจรจร’ร‚ยงยบยปรƒรรร’ยณ57
รกยผยนยจร‘ยดยซร—รฉรยจร‘ยดยจรฉร’ยง57
รกยผยนยปยฎร”ยบร‘ยตร”ยกร’รƒ(Action plan)58

ยกร’รƒยบรƒร”ร‹ร’รƒยจร‘ยดยกร’รƒยงร’ยนรŠรจยงร รŠรƒร”รยกร’รƒร ยกร‰ยตรƒรร”ยตร”รฃร‹รรจ(MRCF)

รยงยครฌยคร‡ร’รรƒร™รฉยดรฉร’ยนยกร’รƒร ยกร‰ยตรƒ (KM)
ข้อมูลพื้นฐานอ.เรณูนคร
 
E-learning กรมฯ
การสอบ/สมัครงาน
บริการ SSNET
รายงาน ศ.02
สมัคร/สอบ บรรจุเข้าเป็น ข้าราชการกรมฯ
เว็บหน่วยงานในกรม
 
เอกสาร-งานธุรการ
แผนปฎิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2555
รายงานประจำเดือน
- 1. แบบรายงานการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านฯ
- 2. แบบรายงานความก้าวหน้า การใช้จ่ายงบประมาณ ก1.1
- 3. แบบรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกร
- 4. แบบรายงานพืชฤดูแล้ง
 
- 5. แบบรายงานระบบส่งเสริมการเกษตร
- 6. แผนปฏิบัติงานประจำกลุ่มตำบล
- 7. รายงานการระบาดของศัตรูพืช
- 8. รายงานความก้าวหน้าครอบครัวสายใยรัก
- 9. รายงานผลการจำแนกวิสาหกิจฯ
- 10. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
- 11. รายงานผลการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน
- 12. รายงานแผนปฏิบัติงานเดือน
 
- 13. รายงานสถานการณ์การทำนาปี 2555
   
  แผนใช้จ่ายงบประมาณ55
  รายงานการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2555
-  
   
   
   
แผนพัฒนาตำบล
 
- 1. เรณู (Renu)
- 2. โพนทอง (Phon Thong)
- 3. ท่าลาด (Tha Lat)
- 4. นางาม (Na Ngam)
- 5. โคกหินแฮ่ (Khok Hin Hae)
- 6. หนองย่างชิ้น (Nong Yang Chin)
- 7. เรณูใต้ (Renu Tai)
- 8. นาขาม (Na Kham)
แผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
 
- 1. เรณู (Renu)
- 2. โพนทอง (Phon Thong)
- 3. ท่าลาด (Tha Lat)
- 4. นางาม (Na Ngam)
- 5. โคกหินแฮ่ (Khok Hin Hae)
- 6. หนองย่างชิ้น (Nong Yang Chin)
- 7. เรณูใต้ (Renu Tai)
- 8. นาขาม (Na Kham)
   
 
เอกสาร-สื่อให้ความรู้
การกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
ข้อมูลการเพาะเห็ด
ไผ่เลี้ยงหน่อ
   
   
   
   
 
Video-โฆษณากรม
ฟังคลิปการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
สปอร์ตโฆษณา การขึ้นทะเบียนการปลูกข้าว รอบที่2
 
   
   
   
   
 
โปรแกรม
Acrobat Reader (โปรแกรมเปิดไฟล์ PDF)
WinRAR (โปรแกรมบีบอัดไฟล์)
 
   
   
   
   
 
 
 
ย้อนกลับ    กลับขึ้นข้างบน

Copyright © 2010 สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร กรมส่งเสริมการเกษตร
99 ม.9 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170 โทรศัพท์ 0-4257-9251

<----- สถิติการใช้งาน ----->