ตั้งเว็บเป็นหน้าแรก : หน้าแรก : กระดานข่าว : สมุดเยี่ยมชม : ดาวน์โหลด : ราคาสินค้าเกษตร : ตรวจสอบเงินเดือน : สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการ จนท.: ค้นหา!!
??????????????????? ???????????????????????????????? ???????????? ?????????? ?????????????????? ?????????
 
นายชัยณรงค์ ชาระ
เกษตรอำเภอเรณูนคร
 
หน้าแรก
ประวัติหน่วยงาน
พันธกิจ/วิสัยทัศน์
ข้อมูลอำเภอเรณูนคร
ประวัติอำเภอเรณูนคร
ข้อมูลตำบลในเขต
ข้อมูลเพื่อการเกษตร
กลุ่มอาชีพ/สินค้า
กระดานข่าว
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
ห้องสมุดความรู้การเกษตร
เกี่ยวกับเรา
ผู้ดูแลระบบ
แหล่งเรียนรู้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอเรณูนคร
แผนปฎิบัติงานหน่วยงาน57
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ57
แผนจัดซื้อจัดจ้าง57
แผนปฎิบัติการ(Action plan)58

การบริหารจัดการงานส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่(MRCF)

องค์ความรู้ด้านการเกษตร (KM)
ข้อมูลพื้นฐานอ.เรณูนคร
 
E-learning กรมฯ
การสอบ/สมัครงาน
บริการ SSNET
รายงาน ศ.02
สมัคร/สอบ บรรจุเข้าเป็น ข้าราชการกรมฯ
เว็บหน่วยงานในกรม
 
ทำเนียบเกษตรอำเภอ
ที่ ชื่อ - สกุล พ.ศ.
1 นายสมบูรณ์ หนูนวล 2513 - 2514
2 นายสมาน ไกรสถิตย์ 2514 - 2515
3 นายสมนึก ขจรเดช 2515 - 2518
4 นายไสว มณีโชติ 2518 - 2524
5 นายวัฒนา จันดาวรรณ 2524 - 2531
6 นายลุน อุดมดัน 2531 - 2533
7 นายสมาน ไกรสถิตย์ 2533 - 2534
8 นายวัฒนศิลป์ อินทรชัยศรี 2534 - 2536
9 นายฉลอง สุริรมย์ 2536 - 2543
10 นายอภิญญา เวทยนุกุล 2543 - 2546
11 นายกรานต์ จันทร์แดง 2546 - 2547
12 นายอำนาจ อุทุมทอง 2547 - 2550
13 นายไพศาล วันดี 2550 - 2552
14 นายแสงชัย พานิช 2552 - ปัจจุบัน

 

แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ย้อนกลับ    กลับขึ้นข้างบน

Copyright © 2010 สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร กรมส่งเสริมการเกษตร
99 ม.9 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170 โทรศัพท์ 0-4257-9251

<----- สถิติการใช้งาน ----->